L’alumnat de quart d’ESO amb matemàtiques acadèmiques, a més dels deures per classroom, han fet uns treballs amb d’idees matemàtiques que disposen a casa.

smart

smart