Per al seu funcionament, GREGORI MAYANS COOP. V. compta amb els òrgans de representació politica i decisió, formats per l’Assemblea General, el Consell Rector, Direcció i Claustre.