NIVELLS D’ENSENYAMENT: EDUCACIÓ INFANTIL. 1r i 2n CICLES.
Els primers anys de la vida dels xiquets/etes tenen una importància fonamental en el seu desenvolupament, ja que es en aquesta etapa quan aniràn construint la seva personalitat i ampliant les seves experiències fora de l’àmbit familiar , d’ací la importància d’ una bona educació infantil. El plaer d´aprendre, de conèixer i de comprendre és una de les principals sensacions que tot infant ha de tindre en expectativa, plaer que ha de sobreviure encara que la realitat diga que aprendre i comprendre exigèixen superar dificultats. Així que la nostra tasca educativa està basada en: Una atmosfera de col·laboració en tots els àmbits i amb tots els responsables de l´educació dels infants. Afavorir l’utilització de tots els llenguatges expressius, comunicatius i cognitius. L´integració d’experiències, proporcionant els espais i les formes de conexió amb la realitat física i social. La reflexió per tal que l’activitat d’aprenentatge servesca de marc tant al llenguatge i a la inteligencia com per a l´adquisició d´habilitats i al desenrotllament de totes les capacitats dels infants. L´aprenetatge fonamentat en l´exercitació multisensorial i el pensament constructiu i imaginatiu, basat en la llibertat i la cooperació, donant-los als infants diferents oportunitats de conèixer el seu entorn.

TENIM COM A OBJECTIUS FONAMENTALS.

Estimular el desenrollament de totes les capacitats dels infants: afectives, físiques, cognitives i socials. Afavorir el desenvolupament de les destreses, hàbits i actituds que puguen contribuir a fer més fácil l´adaptació a l´etapa posterior. Ajudar als infants per què es comuniquen amb el món que els envolta amb totes les seues potencialitats, forces i llenguatges.

Proximament

MODALITATS DE BATXILLER DEL CENTRE ESCOLAR GREGORI MAYANS DE GANDIA.

PRIMER DE BATXILLER.

Assignatures comuns.

Educació física.
Castellà: Lengua y literatura.
Valencià: Llengua i literatura.
Anglés.
Filosofia.
Cultura científica.

Batxiller de ciències  i de tecnologia. Assignatures de modalitat.

Biologia i geologia / Dibuix tècnic 1.
Física i química.
Matemàtiques 1.

Batxiller de ciències socials. Assignatures de modalitat.

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1.
Economia i organització d’empreses.

Batxiller d’humanitats. Assignatures de modalitat.

Llatí 1
Grec 1

Assignatures optatives: Francés

 

SEGON DE BATXILLER.
Assignatures comuns.
Història.
Castellà: Lengua y literatura.
Valencià: Llengua i literatura.
Anglés.
Història de la filosofia.
Batxiller de ciències i de tecnologia. Assignatures de modalitat.
Opció A. Cientificotècnica.
Dibuix tècnic / Química.
Física.
Matemàtiques 2.

Opció B. Ciències de la salut.
Biologia.
Ciències de la terra i del medi ambient. / Física o Matemàtiques.
Química.

Batxiller de ciències socials. Assignatures  de modalitat.
Economia.
Geografia.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2.

Batxiller d’humanitats. Assignatures de modalitat.
Història de l’art.
Llatí 2.
Grec 2.

Assignatures optatives: Francés / Anglés pràctic.