TUTORIES INFANTIL

1 any:

2 anys:

3 anys: Isabel  Velasco

4 anys: Rita Carrasco Alba

5 anys: Mavi  Pellicer

TUTORIES PRIMARIA

PRIMER: Ferran Guillem Pellicer

SEGON: Dolors  Todolí

TERCER: Isabel Maria Miñana

QUART: Adrián Alemany Costa

CINQUÈ: Núria Bonet

SISÈ: Dora Escrivá Pardo

TUTORIES E.S.O.

PRIMER ESO: Patricia Escriche

SEGON ESO: Irene  Muñoz

TERCER ESO: Esther Costa

QUART ESO:  Mariola Just Monzó  email: mariola@gregorimayans.com

TUTORIES BATXILLER

PRIMER DE BATXILLER:  David  Cremades  Mestre

SEGON DE BATXILLER: Adelaida Andrés Escrivà

Compartir: