• Entitat pública concedent: Conselleria d’Educació, investigació, Cultura i Esport.
  • Import rebut: 1. 332. 164, 93 €
  • Programa, activitat, inversió o actuació subvencionada: Concert educatiu de règim general de 2n cicle d’Infantil, Primària i ESO. De règim especial en Batxillerat.