Curs 2023 – 24

HABILITATS MATEMÀTIQUES

Objectius

 • Interpretar dades en la resolució de problemes.
 • Treballar el raonament matemàtic.
 • Practicar operacions bàsiques i càlcul mental.
 • Docents: Paula Ortega.
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, amb el següent horari:
  • De 1r a 2n:  dimecres de 12:30 a 13:15
  • De 3r a 6é: No hi ha grup mínim

ATLETISME

Objectius:

 • Conéixer i valorar l’atletisme com un esport interdisciplinari.
 • Conéixer les característiques bàsiques de cada prova, així com els elements bàsics per al desenvolupament d’aquesta.
 • Conéixer els fonaments tècnics de cada especialitat atlètica.
 • Adquirir una actitud positiva cap a aquesta mena de pràctiques, reconeixent el gran esforç que exigeix.
 • Reconéixer l’atletisme com un esport integrador la pràctica del qual no es limita per la capacitat, sexe o origen de la persona, desenvolupant actituds de respecte i valoració positiva.
 • Valorar l’atletisme com una pràctica constructiva per a ocupar el seu temps d’oci.
 • Diferenciar les característiques dels atletes de cada prova, observant les característiques físiques i el tipus d’entrenament que desenvolupen.
 • Aplicar adequadament els coneixements teòrics adquirits a les classes pràctiques, respectant les capacitats individuals i ajudant als companys en les dificultats..
 • Docents: El Garbí, club de correr.
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, amb el següent horari:
  • De 1r a 3r:  dilluns i divendres de 12:30 a 13:15
  • De 4t a 6é: dimarts i dijous de 12:30 a 13:15

ROBÒTICA AMB LEGO

Si t’apassiona la informàtica, la robòtica i la tecnologia aquest és el teu taller. T’enfrontaràs a reptes en equip, ideant, construint i programant robots per a superar proves.

 • Responsable de l’activitat: Pulsión.
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, els dimarts de 12:30 a 13:15.

ENGLISH IS FUN

L’objectiu general de l’activitat és aprendre a comunicar-se en anglés, sempre a través de l’expressió oral i la comprensió auditiva, d’una forma lúdica.

 • Responsable de l’activitat: Mangold – Cambridge.
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, amb el següent horari:
  • De 1r a 2n:  dimarts i dijous de 12:30 a 13:15
  • De 3r a 4rt: dimecres i divendres de 12:30 a 13:15
  • De 5é a 6é: dimecres i divendres de 12:30 a 13:15

TEATRE (No hi ha grup mínim)

L’objectiu general de l’activitat és

 • Responsable de l’activitat: .
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, els dilluns de 12:30 a 13:15.

KARATE

Objectius:

 • Aconseguir l’equilibri entre evolució física i mental.
 • Aprendre tècniques de defensa personal.
 • Treballar la coordinació i la destresa.
 • Obtindre un major control de la força.
 • Millorar la concentració.
 • Treballar valors com el respecte.
 • Docent: Club de Karate de Tavernes.
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, els dimarts i dijous de 16:30 a 17:30.

BALLET (No hi ha grup mínim)

Objectius: Aconseguir domini en la coordinació i desenvolupament de tots els moviments. Executar amb musicalitat els moviments que configuren la dansa. Aconseguir la qualitat del moviment necessària per a aconseguir el màxim grau d’interpretació artística.

 • Docent: Dance Room.
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, tots els dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30.

PODCAST (No hi ha grup mínim)

Objectius: Ser

 • Docent: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, els dimarts de 16:30 a 17:30.

TEMPS D’ESTUDI (NO HI HA GRUP MÍNIM)

Objectius

 • Prioritzar i organitzar tasques.
 • Realitzar activitats escolars.
 • Aprendre a elaborar esquemes i mapes conceptuals.
 • Docent: .
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, els dimarts de 12:30 a 13:15.

TALLER ARTS PLÀSTIQUES (NO HI HA GRUP MÍNIM)

 • Desenvolupar la imaginació i la creativitat a través dels seus sentiments i creacions.
 • Conéixer diferents tècniques plàstiques.
 • Descobrir diferents categories de colors, lluminositat i variacions cromàtiques.
 • Adquirir l’hàbit de detindre la mirada per a observar i reflexionar.
 • Responsable de l’activitat: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, 

ANGLÉS ESO: CAMBRIDGE (NO HI HA GRUP MÍNIM)

 • Desenvolupament de la fluïdesa, la pronunciació i la comprensió de la llengua anglesa; l’ampliació del vocabulari; l’augment de la confiança per a parlar, fomentant bons hàbits i estratègies d’aprenentatge.
 • Preparació per a l’obtenció dels diferents exàmens Cambridge.
 • Responsable de l’activitat: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, 2 dies a la setmana

HIP – HOP (NO HI HA GRUP MÍNIM)

 • L’objectiu principal és passar-lo bé alhora que es treballa d’una forma intensa el cos, de tal forma que es milloren la connexió del cos amb la ment, la coordinació, la flexibilitat, l’equilibri, el desenvolupament dels músculs, el sentit del ritme, la memòria i l’orientació..

 • Responsable de l’activitat: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, 

HÁNDBOL (NO HI HA GRUP MÍNIM)

 • L’handbol és un esport perfecte per a desenvolupar diferents grups musculars del cos. Entre els aspectes més interessants, està el desenvolupament de l’aparell motor, l’augment de l’agilitat i la musculatura. Però, a més, en tractar-se d’un esport d’equip, és també important a nivell mental i grupal..

 • Responsable de l’activitat: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, 

PING PONG (NO HI HA GRUP MÍNIM)

 • Esport en el qual es pot adquirir velocitat i concentració a mesura que es realitza una preparació física i mental; contribueix al desenvolupament de la coordinació psicomotriu, la resistència, la circulació i la respiració.

 • Responsable de l’activitat: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, 

INFORMÀTICA (NO HI HA GRUP MÍNIM)

 • Aquesta activitat pretén introduir als xiquets/es en el fascinant món de la informàtica. De manera divertida i pràctica, aniran adquirint habilitat i experiència en l’ús de l’ordinador i es familiaritzaran amb els programes que més s’adeqüen a la seua edat i interessos.

 • Responsable de l’activitat: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, 

TALLER LECTOR (NO HI HA GRUP MÍNIM)

 • Llegir de manera expressiva i desenvolupar estratègies per a llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprendre diferents tipus de text adaptats a la seua edat, utilitzar la lectura com a mitjà per a ampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta. Apreciar el valor dels textos literaris i utilitzar la lectura com a font de gaudi i informació, alhora que de riquesa personal.

 • Responsable de l’activitat: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig, 

MULTI ESPORT (NO HI HA GRUP MÍNIM)

 • Aconseguir que els xiquets adquirisquen una sèrie d’habilitats motrius bàsiques a través de diferents esports evitant la primerenca especialització. Fomentar l’esport com a oci i gaudi del temps lliure. Aprendre a respectar a tots els companys de joc i fomentar el treball en grup.

 • Responsable de l’activitat: 
 • El taller s’impartirà d’octubre a maig,