El divendres 19 de gener del 2024, l’alumnat de 2n de batxiller de l’assignatura de biologia van fer una visita a la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València.

L’objectiu era fer unes pràctiques de laboratori  de l’assignatura de biologia dins del programa de cooperació amb Secundària que es diu “La biologia a les teues mans”. En aquesta activitat els estudiants tenen l’oportunitat d’entrar en contacte amb tècniques d’anàlisi o modelitzacions que es fan servir en diversos camps d’investigació de la biologia i de les ciències de la Terra.

També altres objectius són:

• Afavorir les relacions entre la Universitat de València i els centres d’ensenyament secundari.

• Posar a la disposició dels professors i professores i dels estudiants de Biologia en el batxillerat els recursos de la Facultat de Ciències Biològiques.

• Estimular i difondre entre els joves i les joves, l’estudi de la biologia com a ciència i com a part integral de la seua cultura científica.