En 1983, un equip de professores i de professors vam fundar el col·legi Gregori Mayans i ens vam constituir com a cooperativa d’ensenyament. Es va triar el projecte arquitectònic més idoni que es va ubicar en una zona privilegiada de Gandia, molt prop del Centre de la ciutat, al costat del Poliesportiu Municipal, junt amb el riu Serpis.

El nostre objectiu principal és ser una Escola adequada a les necessitats dels alumnes de totes les etapes educatives i oferim una ensenyança de qualitat i oberta a totes les famílies que desitgen participar de la nostra línia pedagògica. Un tipus d’Escola on es respecten les diferències individuals, es fomente l’autonomia personal i es dote els alumnes dels recursos més adequats per a l’aprenentatge. I a això contribueixen unes excel·lents instal·lacions, que anem millorant tots els anys i un equip pedagògic altament preparat i motivat.

Ens definim com un Centre obert a l’entorn i a les famílies, plural, laic i científic. El nostre Centre, d’acord amb els àmbits culturals i educatius que li són propis, es constitueix com un espai humà atent sempre a les necessitats i interessos socials del nostre entorn, contribuint en la mesura que siga possible, mitjançant la formació dels nostres alumnes, per tal que aquests aprecien la seua cultura i s’impliquen en el context social en què viuen, per a millorar-lo. I en aqueix sentit pretenem educar per a la llibertat, la responsabilitat i la maduresa personals.

Educar per a la convivència i en la solidaritat.

I tot això a través d’un contacte molt personal amb les famílies, amb les quals s’estableix una relació de comunicació amb l’objectiu d’aconseguir, per als alumnes, el marc adequat perquè puguen desenvolupar totes les seues potencialitats.