Durant aquests dies, el nostre alumnat ha estat molt actiu i ha preparat les seguents activitats:

General de tot el centre:

CLASSE D’1 ANY

CLASSE DE 2 ANYS

CLASSE DE 3 ANYS (3r D’INFANTIL)

CLASSE DE 4 ANYS

CLASSE DE 5 ANYS

CLASSE DE 5 D’INFANTIL

CLASSE DE 1 I 2 DE PRIMÀRIA

CLASSE 3 DE PRIMÀRIA: