El divendres dia 12 de gener del 2024 els alumnes de 2n van fer una visita a  la Facultat de Química de la Universitat de Valencia en el Campus de Burjassot. Amb la finalitat de realitzar unes pràctiques dins del programa «Gaudint la Química».

Els objectius que es persegueixen són diversos:

En primer lloc, es pretén contribuir a la difusió de la Química entre els estudiants de Batxillerat i en segon lloc, establir vies de comunicació entre els professors de tots els nivells d’educació, per a coordinar accions dirigides a una millor comprensió de la disciplina.

La jornada, es va celebrar en els laboratoris docents de la Facultat de Químiques baix la supervisió del professorat de la pròpia facultat i de la professora del centre.

Després d’un breu acte de benvinguda per part de l’equip deganat, els estudiants passaren als laboratoris, on realitzaren el treball experimental que va constar de les següents pràctiques:

  • Electrodeposició de coure.
  • Detecció d’oxigen dissolt en aigua.
  • Anàlisi qualitatiu de contaminants en aigües.
  • Reaccions químiques demostratives: tintes invisibles.

Per a finalitzar una jornada de pràctiques ,molt satisfactòria per a l’alumnat ,es van realitzar una foto grupal com a record del seu pas per «Gaudir la Química 2024».