Els cursos de 4t d’ESO i de primer de batxiller han fet una activitat anomenada «Com actuar d’avant d’una situació d’emergència» a càrrec del agent tutor Julián González de la Policia local de Gandia amb gran interés i aprofitament. La JUSTIFICACIÓ de l’activitat és saber què fer i com actuar davant d’una situació inesperada i d’emergència com desmais/ pèrdua consciència, accidentes trànsit (sobre tot de motos), incendis… pot ser clau per salvar vides i minimitzar riscos.
OBJECTIU/S
• Familiaritzar a l’alumnat amb els contactes clau d’emergència, primers auxilis i protocols d’autoprotecció.
METODOLOGIA
El programa consta de dues sessions, on es tracten les situacions de perill més comuns, com actuar davant d’aquestes i com resoldre-les.