Durant el mes de gener, el projecte Erasmus ens va oferir un curs a Avellino. Aquest projecte va estar dedicat a l’observació del treball per projectes. Va ser una experiència molt positiva i enriquidora.