CRISTAL·LITZACIÓ DEL SULFAT DE COURE

L’alumnat de 2n d’ ESO, va realitzar una pràctica en el laboratori del col·legi: la cristal·lització del sulfat de coure.

El sulfat de coure és la sal que s’obté mitjançant l’oxidació de metall de coure amb àcid sulfúric.

Cu (s.)  +  H2SO4(aq)       —>         CuSO4 (aq) + H2(g)

L’alumnat va preparar una dissolució i la va deixar en repòs durant uns dies perquè es produïra l’evaporació del dissolvent i es formaren els cristalls de sulfat de coure.

Els objectius d’ aquesta  activitat:

  • Treballar en equip
  • Estimular la curiositat.
  • Crear llaços de “amor” amb la ciència.
  • Adquirir destreses en el treball en el laboratori i reconèixer els instruments que allí s’utilitzen
  • Aprendre les normes de seguretat del treball en un laboratori.

Després d’uns dies, en les fotografies es poden observar els cristalls romboèdrics característics del sulfat de coure.

La pràctica ha sigut un èxit. Enhorabona als alumnes de 2n d’ESO !!!