Fa uns dies, va morir Francisco Vidal Catalá.  Paco Vidal (Paco, com sempre li dèiem) va ser professor, cap d’estudis i director del col·legi Gregori Mayans durant molt de temps. Paco Vidal ha sigut un referent per a tot el professorat que vam treballar amb ell i un professor molt i molt estimat per tot l’alumnat.

I això és així perquè tenia unes qualitats pedagògiques i humanes excepcionals, i això ho posava en pràctica en el tracte diari amb els alumnes i les alumnes. La seua pràctica docent tenia la dosi equilibrada d’exigència acadèmica i d’empatia envers l’alumnat. La combinació de la seua pedagogia i la seua habilitat per tal d’intuir les preocupacions i les inquietuds  de l’alumnat, feia que poguera donar un tracte personalitzat a cada alumne i alumna, tant des del punt acadèmic com  des del punt de vista humà.

Una persona així, necessàriament havia de deixar una empremta molt gran en tota la nostra comunitat educativa. Per tot això i més, gràcies Paco, sempre et tindrem en els nostres records.