L’alumnat de cinqué de primària ha realitzat el següent relat durant el confinament.