El passat dijous 24 de març es va celebrar una FORMACIÓ EN PRIMERS AUXILIS PER A L’ALUMNAT de 2n de batxiller.

Justificació
La formació en primers auxilis de tota la població es fonamental i de gran utilitat, atès que qualsevol persona es pot trobar en una situació d’urgència en la qual ha d’actuar fins que arriben els serveis sanitaris.
Per aquest motiu és necessari formar a la joventut sobre les nocions bàsiques més importants i les pautes d’actuació davant una persona en situació de risc.
Objectiu/s

Formar a l’alumnat, de manera majoritàriament pràctica, sobre les tècniques bàsiques de primers auxilis en diverses situacions d’emergència.
Metodologia

Sessió teòrica pràctica de 3h/3,5h de duració, de les quals 60 minuts s’invertiran per a la part teòrica i la resta de temps es dedicarà a la part pràctica (us de maniquins). Durant el taller es donarà informació sobre els següents coneixements:

  • La importància del 112.
  • Maneig inicial de fractures i ferides.
  • Pèrdua de consciència i posició de seguretat.
  • Reanimació bàsica pràctica manual (RCP) i amb desfibril·lador.
  • Entravessament i maniobra de Heimlich.