Enllaç a la telematrícula. Polsa ací.

Video del centre:

Video infantil

Documents d’interés:

Normativa: 

    • DECRET 21/2022, de 4 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Fes clic ací per a descarregar.

    • ORDRE 14/2022, de 24 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Fes clic ací per a descarregar.

    • RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023. Fes clic ací per a descarregar.

Calendari d’escolarització: 

 Calendari d’admissions

Criteris per a la valoració de les sol·licituds del lloc escolar:

Criteris per a la valoració de les sol·licituds de lloc escolar