Documents d’interés:

Normativa: 

   • RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022. Fes clic ací per a descarregar.

   • Resultat del sorteig davant notari a què fa referència l’article 38 del decret 40/2016, que regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. Fes clic ací per a descarregar.

   • Calendaris d’admissió per al curs 2021-2022. Fes clic ací per a descarregar.

   • RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. Fes clic ací per a descarregar. Fes clic ací per a descarregar.

   • LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021. Disposició addicional tercera. Mesures extraordinàries i específiques del procediment d’admissió de l’alumnat i inici del curs 2021-2022. Fes clic ací per a descarregar.

Calendari d’escolarització:

 Calendari d’admissions

Criteris per a la valoració de les sol·licituds del lloc escolar:

Criteris per a la valoració de les sol·licituds de lloc escolar

Criterios para la valoración de las solicitudes de puesto escolar